O projektu

Název projektu:        Dětské centrum Naděje

Registrační číslo:      CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006898

Stručná anotace:

Předmětem projektu je provoz dětské skupiny Dětské centrum Naděje (dále jen „dětská skupina“) za účelem poskytování služby nerodičovské předškolní péče v denním režimu, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o formu hlídání a péče o děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, tj. do 6 let věku. Otevřena bude jedna třída s kapacitou 12 dětí ve věku od 1 roku v režimu celodenního hlídání a péče. 

Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době. Zřizovatel - "Vzdělávací institut - středisko volného času, z. s." klade důraz na malé skupiny dětí s individuálním přístupem a flexibilitu vůči rodičům, aby služba byla svými podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičů.

Umístěním objektu žadatele v centru města Varnsdorf (Generála Svobody 3078, 404 47 Varnsdorf) bude Dětská skupina tvořit zázemí pro vznik malé heterogenní skupiny dětí, která bude optimálně rozvíjet a respektovat jejich individuální potřeby.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Ambrož Dunka, DiS.

Email: vzinstitut@gmail.com

Tel.: +420 725 259 441

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Specifický cíl – Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce