O projektu

Název projektu:         Dětské centrum Naděje

Registrační číslo:      CZ.03.1.51 /0.0 /0.0 / 19_101 / 0015850

Stručná anotace:

Předmětem projektu je provoz dětské skupiny Dětské centrum Naděje (dále jen „dětská skupina“) za účelem poskytování služeb nerodičovské předškolní péče v denním režimu, dle zákona č. 247/2014 Sb., O poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o formu hlídání a péče o děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, tj. do 6 let věku. Otevřená bude jedna třída s kapacitou 12 dětí ve věku od 1 roku v režimu celodenního hlídání a péče. 

Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době. Zřizovatel - "Vzdělávací institut - středisko volného času, zs" klade důraz na malé skupiny dětí s individuálním přístupem a flexibilitou vůči rodičům, aby služba byla dvěma podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičů.

Založením objektu žadatele v centru města Varnsdorf (Generální Svobody 3078, 404 47 Varnsdorf) bude Dětská skupina tvořit zázemí pro vznik malých heterogenních skupin dětí, která bude optimálně rozvíjet a respektovat jejich individuální potřeby.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Ambrož Dunka, DiS.

E-mail: vzinstitut@gmail.com

Tel .: +420 725 259 441

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a přizpůsobení pracovní síly

Specifický cíl - Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce