Naše první kroky

Naše historie začíná již v roce 2016, kdy byla zřízena nezisková organizace Vzdělávací institut - středisko volného času. Cílem organizace je koordinace činností v řešení otázek volného času a vzdělávání dětí a mládeže. Mezi hlavní aktivity patří především provoz dětské skupiny "Dětské centrum NADĚJE", které provozujeme ve Varnsdorfu. Smyslem centra je rozšíření kapacit předškolního vzdělávání a to pro děti od 1 roku života. Jsme přesvědčeni o tom, že díky našim službám umožníme rodičům brzký návrat do zaměstnání bez starostí, zda o jejich dítě bude dobře postaráno.

Vybudování Dětského centra NADĚJE

Celému procesu vybudování předcházelo spoustu schvalovacích řízení. Zásadní slovo měla Krajské hygienická stanice, dále pak hasičský záchranný sbor, který řešil zejména bezpečnost v objektu provozovny centra, na své si přišel také ekologický odbor a spousta dalších oragánů. Vyvrcholením celého procesu bylo schávelní provozu Ministerstvem práce a sociálních věcí. Protože jsme splnily veškeré požadavky všech dotčených orgánů na výbornou mohli jsme se stát akreditovanou dětskou skupinou dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Otevíráme dětské centrum naděje

K prvnímu otevření pro rodiče a děti došlo 2. ledna 2018. Rodiče si společně s dětmi mohly prohlédnout nově zrkonstruované prostory vyplnit přihlášku a dozvědět se spostu dalších informací ohledně samotného provozu. Ještě před samotným Dnem otevřených dveří proběhla na našem Facebooku pozvánka jejíž obsahem byl následující text: Dětská skupina NADĚJE je pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Je určena rodičům a dětem, kteří hledají alternativu k mateřské školce a preferují individuální přístup. Výchovnou péči zaměřujeme na rozvoj schopností a talentu, formování osobnosti dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte, na stimulaci rozvoje dětského myšlení a posilování soustředění, které je základem úspěšného poznávání a učení. Díky Evropským fondům u nás ŠKOLNÉ NEPLATÍTE! Během několika dnů jsme byli plně obsazeni!

Zahájení provozu Dětského centra NADĚJE

1. března 2018 jsme zahájili provoz. Veškeré podstatné informace včetně plánu výchovy a péče byli s rodiči již prokonzultovány. Ze strany rodičů jsme obdrželi všechny potřebné dokumenty, nezbylo než si společně s dětmi užít náš společný první den v úplně nové dětské skupině "Dětské centrum Naděje" a že to byl nádherný den!