Náš rozvrh

 Pondělí - Pátek
07.00
Zahájení provozu
 
postupný příchod dětí 
komunikace s rodiči o vyzvednutí
07.30
08.00
08.00 - 08.30
Tělovýchovná chvilka
rušná část, průpravné cvičení, pohybová hra
08.30 - 09.00
Spontánní hry dětí
hygiena, participace dětí na přípravě svačiny
09.00 - 09.30
Dopolední svačinka
09.30
Hlavní činnost
rozumová výchova, hudební výchova, tělesná výchova, dramatická výchova, pracovní činnosti - didakticky zacílené činnosti • hodnocení • úklid
Pobyt venku
přizpůsobeno aktuálním klimatickým podmínkám • vycházka - získávání nových poznatků • pobyt na zahradě u knihovny - relaxace dětí, nepřímo řízené dětské aktivity
10.30
11.30
11.30 - 12.00
Oběd
hygiena, samoobslužná činnost přiměřené věku dítěte, dopomoc při obědvání, správné držení vydličky a nože,  správné chování u stolu, atd.
12.00 -  12.30
Vyzvedávání dětí, které chodí po obědě domů
po domluvě lze vyzvedávat i v 11.00 hod. 
Odpolední odpočinek
hygiena včetně čištění zubů, převlékání dětí do pyžam , ukládání dětí, četba, poslech pohádky
12.30 
13.00
13.30
13.30
Odpolední herní činnosti
spontánní hravé aktivity pohybové i klidové, individuální činnost, zájmové činnosti
 
Vyzvedávání dětí
 
Ukončení provozu 
úklid prostor dětského centra
14.00
14.00 - 14.30
15:30
* Rozvrh dne je vždy přizpůsobován aktuálním potřebám dětí.