Naše první kroky

Naše historie začíná již v roce 2016, kdy byla zřízena nezisková organizace Vzdělávací institut - středisko volného času. Cílem organizace je koordinace činností v řešení otázek volného času a vzdělávání dětí a mládeže. Mezi hlavní aktivity patří především provoz dětské skupiny "Dětské centrum NADĚJE", které provozujeme ve Varnsdorfu. Smyslem centra je rozšíření kapacit předškolního vzdělávání a to pro děti od 1 roku života. Jsme přesvědčeni o tom, že díky našim službám umožníme rodičům brzký návrat do zaměstnání bez starostí, zda o jejich dítě bude dobře postaráno.