Vybudování Dětského centra NADĚJE

Celému procesu vybudování předcházelo spoustu schvalovacích řízení. Zásadní slovo měla Krajské hygienická stanice, dále pak hasičský záchranný sbor, který řešil zejména bezpečnost v objektu provozovny centra, na své si přišel také ekologický odbor a spousta dalších oragánů. Vyvrcholením celého procesu bylo schávelní provozu Ministerstvem práce a sociálních věcí. Protože jsme splnily veškeré požadavky všech dotčených orgánů na výbornou mohli jsme se stát akreditovanou dětskou skupinou dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.