Otevíráme dětské centrum naděje

K prvnímu otevření pro rodiče a děti došlo 2. ledna 2018. Rodiče si společně s dětmi mohly prohlédnout nově zrkonstruované prostory vyplnit přihlášku a dozvědět se spostu dalších informací ohledně samotného provozu. Ještě před samotným Dnem otevřených dveří proběhla na našem Facebooku pozvánka jejíž obsahem byl následující text: Dětská skupina NADĚJE je pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Je určena rodičům a dětem, kteří hledají alternativu k mateřské školce a preferují individuální přístup. Výchovnou péči zaměřujeme na rozvoj schopností a talentu, formování osobnosti dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte, na stimulaci rozvoje dětského myšlení a posilování soustředění, které je základem úspěšného poznávání a učení. Díky Evropským fondům u nás ŠKOLNÉ NEPLATÍTE! Během několika dnů jsme byli plně obsazeni!