Dětská skupina je zařízení alternativní péče s celodenním provozem, zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání, nezařazené do rejstříku

škol a školských zařízení, v režimu zákona o dětské skupině. 

 • Jedna třída s kapacitou 12 dětí
 • Členění dětí dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami
 • Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době
 • Důraz je kladen na optimální rozvoj dětí, respektování jejich individuálních potřeb a zvláštností, efektivní práci s malými skupinami dětí, ale také na flexibilní přístup vůči rodičům
 •  
 • Věková skupina:
  1 – 6 let
 • Velikost třídy:
  12 dětí
 • Počet pedagogů:
  2
 •