Učení

 Pondělí - Pátek
09.30 - 11.30
Hlavní činnost
rozumová výchova, hudební výchova, tělesná výchova, dramatická výchova, pracovní činnosti - didakticky zacílené činnosti • hodnocení • úklid
Pobyt venku
přizpůsobeno aktuálním klimatickým podmínkám • vycházka - získávání nových poznatků • pobyt na zahradě u knihovny - relaxace dětí, nepřímo řízené dětské aktivity