Hry

 Pondělí - Pátek
08.00 - 08.30
Tělovýchovná chvilka
rušná část, průpravné cvičení, pohybová hra
10.30 - 11.30
Pobyt venku
přizpůsobeno aktuálním klimatickým podmínkám • vycházka - získávání nových poznatků • pobyt na zahradě u knihovny - relaxace dětí, nepřímo řízené dětské aktivity
13.30 - 14.00
Odpolední herní činnosti
spontánní hravé aktivity pohybové i klidové, individuální činnost, zájmové činnosti