Aktivity

 •  Pondělí - Pátek
  8.00 - 8.30
  Tělovýchovná chvilka
  rušná část, průpravné cvičení, pohybová hra
  09.30 - 11.30
  Hlavní činnost
  rozumová výchova, hudební výchova, tělesná výchova, dramatická výchova, pracovní činnosti - didakticky zacílené činnosti • hodnocení • úklid
  Pobyt venku
  přizpůsobeno aktuálním klimatickým podmínkám • vycházka - získávání nových poznatků • pobyt na zahradě u knihovny - relaxace dětí, nepřímo řízené dětské aktivity
  12.30 - 13.30
  Odpolední odpočinek
  hygiena včetně čištění zubů, převlékání dětí do pyžam , ukládání dětí, četba, poslech pohádky
  13:30 - 14.00
  Odpolední herní činnosti
  spontánní hravé aktivity pohybové i klidové, individuální činnost, zájmové činnosti