Ostatní

 Pondělí - Pátek
07.00
Zahájení provozu
 
 
Postupný příchod dětí 
komunikace s rodiči o vyzvednut
07.30
08.00
12.30 - 13.30 Odpolední odpočinek
hygiena včetně čištění zubů, převlékání dětí do pyžam , ukládání dětí, četba, poslech pohádky

14.00 - 14.30

15:30

Vyzvedávání dětí
 
Ukončení provozu 
úklid prostor dětského centra

Hry

 Pondělí - Pátek
08.00 - 08.30
Tělovýchovná chvilka
rušná část, průpravné cvičení, pohybová hra
10.30 - 11.30
Pobyt venku
přizpůsobeno aktuálním klimatickým podmínkám • vycházka - získávání nových poznatků • pobyt na zahradě u knihovny - relaxace dětí, nepřímo řízené dětské aktivity
13.30 - 14.00
Odpolední herní činnosti
spontánní hravé aktivity pohybové i klidové, individuální činnost, zájmové činnosti

Jídlo

 Pondělí - Pátek
09.00 - 9.30
Dopolední svačinka
hygiena 
11.30 - 12.00
Oběd
hygiena, samoobslužná činnost přiměřené věku dítěte, dopomoc při obědvání, správné držení vydličky a nože,  správné chování u stolu, atd.

Aktivity

 •  Pondělí - Pátek
  8.00 - 8.30
  Tělovýchovná chvilka
  rušná část, průpravné cvičení, pohybová hra
  09.30 - 11.30
  Hlavní činnost
  rozumová výchova, hudební výchova, tělesná výchova, dramatická výchova, pracovní činnosti - didakticky zacílené činnosti • hodnocení • úklid
  Pobyt venku
  přizpůsobeno aktuálním klimatickým podmínkám • vycházka - získávání nových poznatků • pobyt na zahradě u knihovny - relaxace dětí, nepřímo řízené dětské aktivity
  12.30 - 13.30
  Odpolední odpočinek
  hygiena včetně čištění zubů, převlékání dětí do pyžam , ukládání dětí, četba, poslech pohádky
  13:30 - 14.00
  Odpolední herní činnosti
  spontánní hravé aktivity pohybové i klidové, individuální činnost, zájmové činnosti